Additivt tillverkat rostfritt stål ska ersätta konventionellt framställt rostfritt stål i krävande miljöer

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2019 15:11 CET

Spänningskorrosion är en känd problematik vid användning av rostfria stål i krävande miljöer. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkomponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål med additivt tillverkat rostfritt stål.

Guidlines ska få fler att använda additiv tillverkning

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2019 08:42 CET

Marknaden för additivt tillverkade (AM) komponenter i nya metaller växer för varje år. Detta då AM-processen minimerar materialåtgången samtidigt som den tillåter nya avancerade geometrier, vilket kan ge kostnadseffektiviseringar på upp till 40 procent. Dessutom finns det stora möjligheter till förbättring av gamla komponenter.

Ny vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 08:36 CEST

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och regionråd Nils-Olof Lindfors, har invigt metallforskningsinstitutet Swerims nya vätgasanläggning i Luleå. Elektrolysören ger förutsättningar för forskning kring vätgas som energiform – och viktiga steg mot den fossilfria industrin.

Pressinbjudan: Ny vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 17:53 CEST

Den 15 oktober kl 11.30 – 13.30 inviger metallforskningsinstitutet Swerim en ny vätgasanläggning i Luleå. Den nya elektrolysören för vätgas, med infrastruktur till forskningsinstitutets försökshallar, ger förutsättningar för banbrytande forskning kring vätgas – och viktiga steg mot den fossilfria industrin.

Effektivare och billigare materialutveckling med liten byggtank

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 10:13 CEST

Istället för tiotals kilo av metallpulver kan det räcka med några deciliter, för att testa legeringar i den nya byggtanken som nu finns på metallforskningsinstitutet Swerim. Sen den kom på plats under våren står företagen i kö för att materialutveckla legeringar till allt från rotorblad till höftproteser.

Chans till fördubblad produktivitet i delar av fordonsindustrin

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 17:50 CEST

Det finns potential att förbättra effektiviteten i produktionen av sätthärdade komponenter till fordonsindustrin, med så pass mycket som 50 procent. Det tror forskargruppen som jobbar i projektet ROKOST (Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter).

Hundraprocentig återvinning av masugnsslam ser ut att vara möjlig

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 15:42 CEST

Målet är högt ställt med forskningsprojektet Optifines på metallforskningsinstitutet Swerim: Hundraprocentig återvinning av masugnsslam. Efter den andra försöksperioden ser prognosen god ut för att det faktiskt skulle vara möjligt även i industriell skala med potential till ekonomiska och miljömässiga vinster.

Är hundraprocentig återvinning av zinkinnehållande stoft och slam möjlig?

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 17:16 CEST

På metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå har det utvecklats och byggts en ny försöksanläggning, baserat på AGAs OXYFINES-teknik, som den 27 – 29 augusti ska testas i skarpt läge. Målsättningen är att det på sikt ska kunna ske en hundraprocentig återvinning av bland annat masugnsslam, en restprodukt från råjärnstillverkning.

Media är välkommen att närvara under försökskampanjen i den nya försöksanläggningen i Swerims demohall onsdagen den 28 augusti. Samling kl 14.30 i receptionen, Swerim, Aronstorpsvägen 1. Tidpunkten är avpassad till försöksprocessen.

Bakgrunden till forskningsprojektet är SSAB:s arbete för att öka nyttiggörandet av restmaterial, för att kunna göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Genom att använda AGAs OXYFINES-teknik demonstreras en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft/slam och göra användbara produkter.

Vid svensk malmbaserad stålproduktion genereras masugnsslam, en restprodukt från råjärnstillverkning i masugn. Trots ett högt innehåll av värdefulla element som järn (ca 35 %) och kol (ca 20 %) deponeras slammet i slambäddar eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga interna processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellets.

Målet med forskningsprojektet, som leds av Swerim, är att slammet ska separeras genom AGAs OXYFINES-teknik och på så sätt kunna återföras till produktion. Zink förångas till ett stoft, medan icke förgasningsbara beståndsdelar som till exempel järn, bildar en produkt i botten av reaktorn som stålverket kan återanvända. Zinkstoftet är tänkt att kunna användas vid extern zinktillverkning, till exempel hos Boliden.

Sista veckan i augusti genomförs den andra försökskampanjen av två i Luleå. Försök som genomfördes under våren i den nykonstruerade försöksanläggningen ska bekräftas och verifieras. Bland annat kommer det att processas större mängder masugnsslam och driftstiderna kommer att vara längre, för att komma närmare dimensionerna av en industriell process.

– Det skulle vara av stort ekonomiskt och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör det här möjligt. Lagrat material skulle minska och vi skulle spara på jungfruliga råmaterial, säger projektledaren Katarina Lundkvist, Swerim.

Vid pressträffen närvarar forskare och representanter från Swerim, SSAB och AGA Linde.

Forskningsprojektet finansieras av Energimyndigheten med ca 5 miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

_________________

För mer information: Projektledare Katarina Lundqvist, katarina.lundkvist@swerim.se, 070-385 12 29

Anmälan till pressträffen senast onsdag den 28 augusti kl 09.00: Margaretha Sönnergaard, margaretha.sonnergard@swerim.se, 073 535 41 08.

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

På metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå har det utvecklats och byggts en ny försöksanläggning, baserat på AGAs OXYFINES-teknik, som den 27 – 29 augusti ska testas i skarpt läge. Målsättningen är att det på sikt ska kunna ske en hundraprocentig återvinning av bland annat masugnsslam, en restprodukt från råjärnstillverkning. Media är välkommen att närvara under försökskampanjen.

Läs vidare »

Forskning för en hållbar framtid

Nyheter   •   Jun 25, 2019 16:29 CEST

Där andra ser problem och hinder kan vi, tack vare spetskompetens, nyfikenhet och kreativitet, hitta konstruktiva lösningar. I skriften "Industrinytta" vill vi presentera några exempel på aktuella forskningsprojekt, som visar på vad vi gör.

Konsten att göra affärer genom industriell symbios

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 16:35 CEST

Hur kan företag i industrin hitta affärskoncept som gör dem bättre på att bygga ett hållbart samhälle? Det har en grupp forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim fokuserat på, i en aktuell studie.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Swerim

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.