Forskning för en hållbar framtid

Nyheter   •   Jun 25, 2019 16:29 CEST

Där andra ser problem och hinder kan vi, tack vare spetskompetens, nyfikenhet och kreativitet, hitta konstruktiva lösningar. I skriften "Industrinytta" vill vi presentera några exempel på aktuella forskningsprojekt, som visar på vad vi gör.

Konsten att göra affärer genom industriell symbios

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 16:35 CEST

Hur kan företag i industrin hitta affärskoncept som gör dem bättre på att bygga ett hållbart samhälle? Det har en grupp forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim fokuserat på, i en aktuell studie.

Metod identifierar osynliga skarvar inför lasersvetsning

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 15:42 CEST

Svetsning som blir snabbare, billigare och med högre kvalitet – det blev full pott när forskarna i projektet VarGa hittade metoden att identifiera osynliga skarvar inför lasersvetsning.

Receptet som möjliggör återvinning av nyttiga metaller

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 10:19 CEST

Miljöfarligt slam, som istället för att ta skrymmande plats i en deponi, kan förvandlas till något användbart – en industriell dröm som kan bli verklighet. Företagen gör både en ekonomisk och miljömässig vinst.

Markus forskardröm handlar om att vara först

Blogginlägg   •   Jun 13, 2019 13:38 CEST

Målmedveten som en elitidrottare går han till sitt laboratorium varje dag. Markus Uhlirsch arbetar med 3D-printing på metallforskningsinstitutet Swerim. Hans främsta arbetsredskap är den så kallade lilla byggtanken. Sen den kom på plats står företagen i kö för att materialutveckla legeringar till allt från rotorblad till höftproteser.

Nytt forskningsprojekt om supermaterialet Grafen i 3D-printing

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 15:27 CEST

Grafen är 200 gånger starkare än stål, böjligt och har hög termisk och elektrisk ledningsförmåga. Nu vill forskare och industri undersöka hur de goda egenskaperna kan användas genom att tillsätta grafenpulver i additiv tillverkning (3D-printing) av komponenter till industrin.

Gymnasielever tar klivet in i forskningsvärlden

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 15:35 CEST

– För mig var det verkligen intressant att komma utanför skolans värld och samarbeta både med forskare och industri”. Det säger Nermin Said, som tar studenten senare i vår och gjorde sitt gymnasiearbete i samarbete med Luleå tekniska universitet, metallforskningsinstitutet Swerim och SSAB.

Pressinbjudan – Gymnasielever tar klivet in i forskningsvärlden

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 14:47 CEST

Ungdomar i Norrbotten står inför ett smörgåsbord av branscher som vill locka dem. Kompetens- och personalbristen är stor på många håll. Nu växlar universitet och forskningsinstitut tillsammans med industrin upp – för att försöka väcka intresset för metallurgin.

Redan nu kan metallindustrin i norr förutspå brist på kompetens – de senaste åren har till exempel varit nollintag till civilingenjörsutbildningen ”Hållbar process- och kemiteknik” vid Luleå Tekniska universitet (LTU), på grund av för få sökande. LTU tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim erbjuder nu handledning till gymnasieelever när de gör sina gymnasiearbeten, med syftet att väcka intresset för framtida studier. Det sker i projektet VIFI (förkortning för ”Väcka Intresse hos Framtidens Ingenjörer”).

Noor Chabuk var en av dem som tog chansen att göra gymnasiearbete ”med VIFI” under det här läsåret:

– Det var ett av de bästa beslut jag tagit, att genomföra mitt gymnasiearbete i samarbete med forskare, säger Noor som går 3:an på naturprogrammet i Luleå och i sitt gymnasiearbete analyserade vilka mineraler som finns i slaggen vid ståltillverkning.

Johan Eriksson är till vardags avdelningschef på metallforskningsinstitutet Swerim men fungerade även som Noors handledare.

– Det är givande även för oss forskare att ha det här samarbetet med ungdomarna! Och eftersom vi har goda erfarenheter med oss från det här läsåret hoppas vi på ännu större intresse från gymnasisterna kommande läsår, säger Johan Eriksson.

Under måndag och tisdag (29–30 april) kommer sammanlagt närmare 100 gymnasielever som går andra året på naturprogrammet i Luleå att besöka Swerim. Då får de bland annat möta just Noor Chabuk och Nermin Ali Said, som gjorde sina gymnasiearbeten ”med VIFI”. De delar med sig av sina erfarenheter till eleverna i årskurs 2, som även gör en rundvandring i försökshallarna. Gymnasisterna får även träffa forskare som informerar om vilken typ av gymnasiearbeten som kan vara aktuella höstterminen 2019.

Media är välkommen att närvara under något av studiebesöken och möta såväl forskare som gymnasieelever och representanter från SSAB – en snabb temperaturmätare på hur lockande ungdomar tycker klivet in i forskarvärld och metallindustri verkar vara!

Tid och plats
Måndag 29 april kl 8.30 – 10.30 eller
Tisdag 30 april kl 8.30 – 10.30

Plats: metallforskningsinstitutet Swerim, Aronstorpsvägen 1

För mer info: Johan Eriksson, avdelningschef Swerim samt handledare i VIFI, tel 070-559 19 23

VIFI – Väcka Intresset hos Framtida Ingenjörer – är ett samarbetsprojekt mellan LTU, metallforskningsinstitutet Swerim, KTH och KRC (Kemilärarnas Resurscenter).

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

Ungdomar i Norrbotten står inför ett smörgåsbord av branscher som vill locka dem. Kompetens- och personalbristen är stor på många håll. Nu växlar universitet och forskningsinstitut tillsammans med industrin upp – för att försöka väcka intresset för metallurgin.

Läs vidare »

Tredubbling av intresset för 3D-printing av metall

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 16:01 CEST

Från 2015 till 2018 har det skett en tredubbling av antalet företag som arbetar med additiv tillverkning av metall, så kallad 3D-printing. En uppskattning säger att cirka 400 personer för närvarande arbetar med detta inom industrin, även det i princip en tredubbling sedan 2015. Ändå kan de företag som implementerat tillverkningsmetoden i kommersiell produktion fortfarande räknas på en hand.

Svensk kvalitetssäkring av metall på väg att få internationell status

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 13:36 CEST

Svensk kvalitetssäkring av metall, tillverkad genom metoden PM HIP, är på väg att få internationell status. Tolv laboratorier runt om i Europa ska nu genomföra mätningar enligt den svenska standard som blev klar i augusti 2018. Det är ett viktigt steg på vägen mot att även den internationella standardiseringsorganisationen ISO ska godkänna testmetoden som sedan augusti 2018 är svensk standard.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Swerim

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.